Hvem er Hanne Eggen Røislien?

Hanne Røislien har en bakgrunn bestående av faglig tyngde og utvikling med praktisk erfaring fra områder preget av krig og konflikt, og deler livserfaring om mestring og kriser.

Med tydelig faglig utgangspunkt og energi inspirerer hun til refleksjon om reell kulturutvikling og endringsvilje på arbeidsplassen, og bruker egne eksempler for vekst. Som sivil, kvinne og kulturforsker, er Hanne godt kjent med hva det innebærer å være annerledes, og det er en erfaring hun tar med seg i arbeidet sitt. 

Hanne har jobbet mye praktisk med mestring, endring og kultur, og levd et liv med mange voldsomme erfaringer fra krig og konflikt. Hun er derfor ingen «typisk forsker», men engasjerer, motiverer og utfordrer. Hun vil ha deg med, med hele deg, for å skape reelle endringer.

Som publikum kan man dra nytte av de inspirerende foredragene til Hanne Egen Røislien, fordi hun tar lytterne med på en historie om reelle hendelser hun selv har opplevd, både i krig og fred. Hun har opplevd krig over tre kontinenter og sett grusomhetene dette skaper, og ut ifra disse erfaringene har hun latt seg inspirere til å skape en måte å forene digitalisering i næringslivet på. For akkurat som i krig, så er man overlatt til seg selv når soldatene flykter fra bomber og granater.

Hanne har god kjennskap til de israelske styrker, og den intense brutaliteten man fikk oppleve som feltarbeider under urolighetene på 1990 -og 2000-tallet.  Som alenemor har hun også erfaring med å bli isolert i et mannsdominert arbeidsmiljø. Disse opplevelsene har vært med på å forme Hanne, og er erfaringer hun tar med seg i foredragene for å 
motivere og iaktta publikum.

Bestill Hanne Eggen Røislien sitt motivasjonsforedrag her

Ønsker du at Hanne Eggen Røislien inspirerer dine ansatte med et av hennes innholdsrike foredrag? Det kan være det lille som skal til for at arbeiderne drar i samme retning og resultatene begynner å vise seg. Få et uforpliktende tilbud nå og bestem gruppe og tid i ettertid.