Hvem er Hanne Eggen Røislien?

Hanne Røislien har en bakgrunn bestående av faglig tyngde og praktiske erfaringer med utfordringer knyttet til områder preget av krig og konflikt. Hanne deler livserfaring om mestring og kriser, og skaper bevissthet rundt hva prestasjonskultur betyr i realiteten. 

Med sin bakgrunn fra Midtøsten, og med en doktorgrad om det israelske forsvaret, har Hanne Røislien vært en gjenganger i norske mediehus, med talløse opptredener i radio og TV. Hun har også vært fast skribent blant annet i Morgenbladet.

Hanne er tilknyttet Center for Strategic and International Studies i Washington D.C. og har også vært delaktig i flere tenketanker i USA, i samarbeid med eksempelvis US Naval War College og University of Harvard.

Med tydelig faglig utgangspunkt og energi inspirerer hun til refleksjon om reell kulturutvikling og endringsvilje på arbeidsplassen, og bruker egne eksempler for vekst. Som sivil, kvinne og kulturforsker, er Hanne godt kjent med hva det innebærer å være annerledes, og det er en erfaring hun tar med seg i arbeidet sitt. 

Hanne har jobbet mye praktisk med mestring, endring og kultur, og levd et liv med mange voldsomme erfaringer fra krig og konflikt. 

Som publikum kan man dra nytte av de inspirerende foredragene til Hanne Egen Røislien, fordi hun benytter seg av historier om reelle hendelser hun selv har opplevd, både i krig og fred. Hun har blant annet opplevd krig over tre kontinenter og sett grusomhetene dette skaper, og ut ifra disse erfaringene har hun latt seg inspirere til å skape en måte å forene kulturutvikling og endringsvilje i næringslivet på.  


I tillegg til å ha erfaring med krig, brutalitet og uroligheter, har hun også opplevd å bli isolert i et mannsdominert arbeidsmiljø. Disse opplevelsene har vært med på å forme Hanne, og er erfaringer hun tar med seg i foredragene for å motivere og iaktta publikum. For Hanne er ikke mestringsevne eller krisehåndtering teoretisk; det er noe hun selv har blitt utfordret på og måttet jobbe med. Hun er derfor ingen «typisk forsker», men engasjerer, motiverer og utfordrer. Hun vil ha deg med, med hele deg, for å skape reelle endringer.

Bestill Hanne Eggen Røislien sitt motivasjonsforedrag her

Ønsker du at Hanne Eggen Røislien inspirerer dine ansatte med et av hennes innholdsrike foredrag? Det kan være det lille som skal til for at arbeiderne drar i samme retning og resultatene begynner å vise seg. Få et uforpliktende tilbud nå og bestem gruppe og tid i ettertid.