Foredrag og kurs med Hanne Røislien

Hanne Eggen Røislien snakker om endringer. Et land som endres i krig, et statsmakt som endres av religiøs oppfatning, en bedrift som fornedres fordi de ikke makter omstilling, en person som må endre seg for å komme videre. Endring handler ofte om å holde på det man holder så kjært. Det som er viktig og betyr noe. Men det betyr også å tørre å gi slipp på det.

Disse tingene snakker Hanne Eggen Røislein om i sine foredrag som man kan bestille uforpliktende nå dersom man ønsker å bestille foredraget av Hanne Eggen Røislien. Hun har en aura og autoritet i rommet som gjør at man blir bergtatt av religionshistoriefortellingene hennes, og hvor hun drar bruddstykker ut og omformer dem til saklig prosa.

HANNE RØISLIEN FOREDRAG

Gjør jobben meningsfull - og skap resultater

HANNE RØISLIEN FOREDRAG

Hvordan blir digitaliseringen av bedriften reell?

HANNE RØISLIEN FOREDRAG

Behovet for krisemaksimering

HANNE RØISLIEN FOREDRAG

Hvorfor blir det ikke fred i Midtøsten?

Gjør jobben meningsfull - og skap resultater

 • Hvor bevisst er dere på kulturen på din arbeidsplass?
 • For Hanne Røislien handler kultur i bunn og grunn om en bedrifts overlevelsesevne. Kultur er definerende for trivsel, og dersom de ansatte trives, gjør de jobben sin bedre. Med andre ord kan man sette et likhetstegn mellom trivsel og resultater.
 • De aller fleste bedrifter har for lengst innsett at for å lykkes må man skape en bedriftskultur som fremmer trivsel, men hvordan får man egentlig dette til i praksis?
 • Hanne er opptatt av at kultur er dynamisk, og noe som hele tiden er i bevegelse. Derfor må den kontinuerlig settes av tid til, og pleies jevnlig for å få et godt resultat.
 • Hanne mener også at det er helt elementært å finne mening med det man driver med. Mennesker har et grunnleggende behov for å finne mening, og det er nærmest ingen grenser for hva man kan utrette dersom man opplever at det man gjør er meningsfylt. Derfor er det svært viktig for bedrifter å jobbe med å tydeliggjøre hvorfor man gjør det man gjør – og ikke minst hvor man skal. Det skaper mening, og mening gir resultater.
 • I en arbeidskultur hvor medarbeiderne trives og finner mening, er man dessuten også bedre rustet for å takle innovasjon og endringer. For å bli motivert for endring er det vesentlig at man forstår endringen man er med på.
 • Som Hanne sier: Om du jobber i Pentagon, er bosetter på vestbredden eller ansatt i en alminnelig norsk bedrift, er mekanismene for motivasjon de samme. De bedriftene som forstår dette, får både fornøyde medarbeidere og den veksten de ønsker.

Hvordan blir digitaliseringen av bedriften reell?

 • Hanne jobber med digitalisering til daglig. Alle vil ha digitalisering, men få vil sette seg inn i det.
 • Å gi de ansatte et nytt software er ikke det samme som å digitalisere. At en resepsjon i en bedrift ser kul ut, betyr ikke at den fungerer eller er et bra sted å jobbe.
 • Hvilken rolle spiller det hvilke passord hver og en av oss har på våre private innlogginger? Hva er de største truslene relatert til cyber og digitalisering som din bedrift står overfor? Og hva er egentlig cybersikkerhetskultur?
 • Det å få digitaliseringen til å feste seg i organisasjonskulturen, og ikke bare bli et fancy tiltak – det jeg kaller «fasadedigitalisering», er utfordrende, men også helt nødvendig.
 • Norske bedrifter omfavner cyber og jo mer høyteknologisk de framstår, jo kulere er de. Å dytte fancy teknologi på de ansatte er ikke en garanti for godt arbeid. Hva betyr dette i praksis?
 • Hva er det som går så fort? Og hva er det vi må gjøre for å «henge med»?

Behovet for krisemaksimering

 • Hanne tror på å krisemaksimere, siden det faktisk betyr det motsatte av panikk; i kriser blir man klartenkt. Man prioriterer, blir strategisk, rolig. Tar ting skritt for skritt. Det har vi behov for.
 • Det har vi sett i korona-tiden og vi kommer til å se mer av det i tiden fremover: Hva vil vi oppnå? Hvordan vil vi ha det? Krisemaksimering medfører slike spørsmål.

Hvorfor blir det ikke fred i Midtøsten?

 • Konflikten mellom israelere og palestinere virker uløselig, og blusser opp igjen med jevne mellomrom.
 • Hanne Røislien har et sjeldent innsyn i konflikten i Midtøsten. Hun brukes jevnlig som Midtøsten-ekspert i norsk presse. Hun har bodd og jobbet i ulike deler av Midtøsten i en årrekke, og har blant annet en doktorgrad om det israelske forsvaret og har skrevet bøker om de radikale jødiske bosetterne. Hun har også jobbet i krigen i Irak.
 • For å forstå konflikten i Midtøsten, må vi ikke bare forstå politikken og det politiske spillet, men også se menneskene som lever i den konflikten. Konflikter som vedvarer over tid, endrer hvordan menneskene lever og hva de ser på som normalt. Uten å ta enkeltmenneskene og kulturen med, vil vi ikke evne å forstå Midtøsten.
 • Når Hanne forklarer Midtøsten, er hun ikke opptatt av å fordømme eller «ta side», men å forstå hvorfor det er en konflikt. Det er mange dimensjoner å ta med, til alt fra historie og religion, til et politisk system som rakner og ikke minst etniske og kulturelle skillelinjer.
 • Hanne rydder i sitt foredrag opp i det som kan virke uoversiktlig. Det er ikke så komplisert, argumenterer hun, og det å forstå konflikten i Midtøsten behøver ikke være så vanskelig. Men, man må ta konflikten på sine premisser.
 • Hun tilpasser foredraget etter skolealder og grupper, og holder foredrag for både bedrifter som ønsker å forstå hvordan det israelske forsvaret makter å holde motivasjonen oppe i år etter år, til skoleklasser som ønsker en time med et annerledes innhold som engasjerer.

Bestill Hanne Eggen Røislien sitt motivasjonsforedrag her

Ønsker du at Hanne Eggen Røislien inspirerer dine ansatte med et av hennes innholdsrike foredrag? Det kan være det lille som skal til for at arbeiderne drar i samme retning og resultatene begynner å vise seg. Få et uforpliktende tilbud nå og bestem gruppe og tid i ettertid.